A A A
  • bieżąca ocena jakości wody
    bieżąca ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

14.08.2023 r - Bieżąca ocena jakości wody w Kąpielisku Kąck w Ośrodku Rekreacji w Kącku. Stwierdza, że woda w stawie jest przydatna do Kąpieli , spełnia wymagania  ww. rozporządzenia .

13.06.2023 r -Bieżąca ocena jakości wody w Kąpielisku Kąck w Ośrodku Rekreacji w Kącku .- Stwierdza, że woda w stawie jest przydatna do kąpieli , spełnia wymagania ww. rozporządzenia .

 

2022.07.26. ocena jakości wody - przydatna do kąpieli wg DECYZJI PSSE Otwock i przeprowadzonych badań przez firmę JSH HAMILTON

2023 rok 08.12

woda badana ocena jakości wody przydatna do kąpieli wg wg decyzji PSSE w Otwocku  i wg badań firmy w/w ..