A A A

Regulamin

1. OŚRODEK REKREACJI KĄCK prowadzi firma : FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA ANIKA Anna Karwowskai z siedzibą 04-247 Warszawa ul. Chełmżyńska 76
2. OŚRODEK REKREACJI KĄCK czynne jest sezonowo 7 dni w tygodniu w godzinach 9.00-19.00 pod adresem : KĄCK , UL. MALOWNICZA 2 I 2A ,05-462 WIĄZOWNA
3. Miejsce sezonowe wykorzystywane do kąpieli jest strzeżone przez ratowników wodnych .
4. Na terenie OŚRODKA REKREACJI dozwolona jest kąpiel w wyznaczonym Kąpielisku .
5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie OŚRODKA REKREACJI KĄCK są obowiązane podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur oraz innym upoważnionym pracownikom prowadzącego.
6. Przebywanie na terenie OŚRODKA REKREACJI i korzystanie z Kąpieliska  może odbywać się indywidualnie, rodzinnie lub grupowo.
7. Na terenie OŚRODKA REKREACJI  mogą przebywać dzieci w wieku do lat 15 tylko pod opieką osób pełnoletnich.
8. Na terenie OŚRODKA REKREACJI mogą przebywać zorganizowane grupy dzieci pod opieką osób pełnoletnich po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym - przez zorganizowaną grupę osób rozumie się zespół osób uprawiających ćwiczenia ruchowe, w tym w wodzie, pod nadzorem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby.
9. Na terenie OŚRODKA REKREACJI KĄCK obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
10. Obowiązuje zakaz wnoszenia napojów i żywności w szklanych opakowaniach I GRILLI.
11. Na terenie OŚRODKA REKREACJI KĄCK obowiązuje zakaz wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu,zakaz wnoszenia, sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających
Zakaz spożywania napojów alkoholowych nie dotyczy baru na terenie OŚRODKA REKREACJI KĄCK.
12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu OŚRODKA.
13. Sprzęt pływający mogą wypożyczać osoby pełnoletnie za opłatą wg cennika , przewożone dzieci muszą mieć założone kapoki dostępne do wypożyczenia nieodpłatnie w wypożyczalni .

14. W przypadku nagłej zmiany pogody osoby będące gośćmi OŚRODKA REKREACJI KĄCK mogą shronic się w altance przy barze .

14. Kierownik OŚRODKA REKREACJI KĄCK ma prawo wprowadzić aktualizujące zmiany w regulaminie OŚRODKA .